Rahoituslaskelma talouden suunnittelun osana

Cash is king ilmaisua käytetään kuvaamaan kassavirran tärkeyden merkitystä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn mittaamisessa. Talouden suunnittelujärjestelmiä arvioidessa väittäisin puolestani, että kassavirran suunnittelu on kingiä. Miksi? No siksi, että suunnitellakseen kassa- eli rahavirtaa luotettavasti rahavirtalaskelman muodossa, usean eri osa-alueen täytyy olla mietittynä ja kunnossa. Tässä kirjoituksessa pureudutaan rahavirtalaskelman muodostamiseen osana talouden suunnitteluratkaisua ja -prosessia. Rahoituslaskelman tavoitteet ja […]