Webinaari 17.12.2018 – ESEF-vaatimukset suomalaisille listayhtiöille

Eurooppalaisten listayhtiöiden on raportoitava tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa (European Single Electronic Format, ESEF) vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Järjestämme 17.12.2018 klo 10:00-11:00 webinaarin, jossa kerromme tulevista viranomaisvaatimuksista ja niiden vaikutuksista suomalaisiin yhtiöihin. Lisäksi webinaarissa demoamme kumppanimme ratkaisua ESEF-vaatimusten toteuttamiseen. Webinaarin ohjelma: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ESEF-vaatimuksen vaikutukset suomalaisille yhtiölle. ESEF-vaatimuksen tekninen toteutus ja aikataulu. Demo: […]