2020 on ESEF-raportoinnin vuosi

6.1.2020

Vuosi vaihtui ja suurimalla osalla listayhtiöistä alkoi samalla ensimmäinen tilikausi, jolta ne ovat velvoitettuja laatiman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä muodossa (ESEF). Käytännössä tämä vaade tulee konkreettiseksi vuoden päästä, kun 2020 tilinpäätöksiä aletaan laatimaan, mutta oikea aika toimia tämän asian suhteen on viimeistään nyt.

Mikä muuttuikaan?

Tähän saakka listayhtiöt ovat toimittaneet tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pörssitiedotteen liitteenä pdf-muodossa kansalliseen tiedotevarastoon. Suomessa kansallisena tiedotevarastona toimii Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki). Kun vuonna 2020 alkaneita tilinpäätöksiä aletaan aikanaan raportoimaan, ei pdf-muotoinen tilinpäätös ja toimintakertomus ole enää sallittu.

Pdf-tiedostoon sijaan listayhtiöiden on toimitettava yksi XHTML-tiedosto, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. XHTML-muotoisessa tiedostossa on oltava konsernitilinpäätöksen päälaskelmat (laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista) varustettuna XBRL-merkinnöillä yksityiskohtaisella tasolla eli tasolla, joilla päälaskelmat laaditaan. Konsernitilinpäätöksen liitetietojen osalta vaatimus on kevyempi. Niiden osalta XBRL-merkintä tehdään ainoastaan block-tasolla. Tämä tarkoittaa, että tiedostossa kaikki liitetiedot on varustettu yhdellä XBRL-merkinnällä, ei yksityiskohtaisesti tieto tiedolta.

Selvyyden vuoksi todetaan vielä, että XHTML-muotoinen tiedosto korvaa siis ihmissilmin luettavan pdf-tiedostoon, mutta sen rinnalle ei tule erillistä XBRL-tiedostoa, vaan kaikki on sisällytettävä yhteen ja samaan tiedostoon.

Huomionarvoista on myös se, että viranomaiset eivät tule tarjoamaan ESEF-raportointiin mitään valmislomaketta tai vastaavaa, vaan XBRL-tägäys tehdään raportoijan omiin raportteihin suoraan. Kesällä 2017 ESMA toteutti ns. Field Testin, jossa testattiin lähinnä raportoijien kyvykkyyttä tehdä XBRL-tägäys sen hetkiseen IFRS-taksonomiaan. Suomesta tähän kokeeseen osallistuivat Valmet ja UPM. Tämän harjoituksen lopputuloksia voi tarkastella täältä, mutta on huomioitava, että näitä ei voi/saa käyttää varsinaisen ESEF-vaatimuksen käyttöönoton mallina/esimerkkinä.

Uutta on myös, että ESEFiin liittyvät vaatimukset ovat osa lakisääteisiä vaatimuksia, jolloin ne ovat osa tilintarkastusta. ESEF-muotoisten tilinpäätösten ja toimintakertomusten tilintarkastuksen käytännön toteutus on vielä auki tässä vaiheessa. Tilintarkastusalan valvontaa koordinoivat elimet tulevat ottamaan tähän kantaa aikanaan.

ESEF-raportoinnin tekninen toteutus

ESEF-vaatimusten mukaiseen raportointiin tarvitaan työkalu. Raportointia ei kerta kaikkiaan pysty toteuttamaan esimerkiksi Excelissä tai muussa perinteisessä toimisto-ohjelmistossa, vaan sitä varten on hankittava erillisohjelmisto. Me Intitossa olemme tämän suhteen erinomaisessa asemassa: olemme olleet jo pitkään Certent Disclosure Management -ratkaisun toimittaja ja toteuttaneet asiakkaillemme tilinpäätösraportointiin automatisointiratkaisuja jo kauan ennen kuin ESEF-vaatimuksista oli mitään tietoa. Niille asiakkaille, jotka jo laativat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Certent Disclosure Management -ratkaisulla, tarvitsee ainoastaan tehdä päälaskelmien ja liitetietojen XBRL-merkinnät ja valita tulostusmuodoksi XHTML.

Ajattele työkaluvalintaa kokonaisvaltaisesti ESEF-vaatimusten lisäksi

Intito lähestyy ESEF-raportointia kokonaisvaltaisemmin kuin pelkästään pakollisten minimivaatimusten täyttämiseksi. Edustamamme Certent Disclosure Management -ratkaisu soveltuu tilinpäätösraportoinnin lisäksi myös kaikkeen muuhun niin ulkoiseen kuin sisäiseen raportointiin, jossa yhdistyy tekstimuotoinen ja numeerinen tieto. Vaikka BI- ja analytiikkaratkaisuja on jo vuosia kaupattu Excel-, Word- ja PowerPoint-raporttien tappajina, voivat nämä raportointimuodot edelleen hyvin organisaatiossa ja loppua näille ei ole näkyvissä niin kauan kuin talousihmisten työasemista löytyy MS Office-tuotteet. Certent Disclosure Management nojaa vahvasti MS Office-tuotteisiin, mutta täydentää näitä tuotteita tarjoamalla niistä puuttuvia automatisointi- ja kontrolliominaisuuksia.

Meillä on ensimmäiset ESEF-raportointihankkeet aloitettu jo viime vuoden puolella ja niissä saatujen kokemusten perusteella mitään isoja ongelmia ei ole luvassa. Työtä ensimmäinen ESEF-raportointi tulee teettämään, mutta siihen meiltä löytyy työkalut ja apu. Voit tutustua Atrian ja Caverionin asiakastarinoissa siihen, miten he vastasivat ESEF-vaatimukseen ja hyödyntävät uutta järjestelmää raportoinnin automatisoinnissa.

Toimi nyt – aloita vaikka lataamalla ja tutustumalla alla olevasta linkistä löytyvä Certent Disclosure Management -esite. Lataus toimii suoraan linkistä ja siinä ei kalastella yhteystietoja. Jos haluat lisätietoja, niin ota meihin yhteyttä tai suoraan tämän blogin kirjoittajaan.