Intito CARE pitää huolta Fazerin IBM Planning Analytics -ympäristöstä

Fazer ja Intito ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2014 lähtien. Jatkuvien palveluiden ylläpitosopimus Fazerin ja Intiton välillä syntyi keväällä 2019, jolloin Fazer siirtyi Intito CARE -palvelukokonaisuuden piiriin. Intito CARE on palvelumalli, joka mahdollistaa jouhevan ylläpidon ja pienkehityksen Fazerin IBM Planning Analytics -ympäristölle. Intito CARE -palvelun tavoitteina ovat asiakkaan ja toimittajan sujuva yhteistyö ja arjen sujuvuuden varmistaminen. Lähtökohtaisesti kyse on kuitenkin koko asiakkuutta koskevasta huolenpidosta ja aidosta välittämisestä.

Before Intito CARE

Fazerin ja Intiton yhteistyö alkoi jo Intiton perustamisvuonna 2014. Yhteistyön ensiaskel oli IBM Planning Analytics -ympäristön kehittäminen Intiton konsulttien kanssa.

Transformation

IBM Planning Analytics -kehitystyön jälkeen Fazerin oli luontevaa siirtyä Intito CARE -ylläpitopalvelun pariin. Palvelukokonaisuudesta vastaa Intito CARE Specialist, joka toimii Fazerin ja Intiton asiantuntijoiden välissä. Intito CARE -palvelun tavoitteena on selkeyttää asiakkaan ja toimittajan yhteistyötä.

Results

Intito CARE varmistaa järjestelmien toimivuuden sekä takaa Fazerille osaavat konsultit nopeasti ja jousta-vasti pienkehitystä ja ylläpitoa varten. Fazerin asiantuntijat voivat luottaa asioiden tulevan hoidetuiksi ajal-laan, ja mahdollisissa ongelmatilanteissa apua on aina saatavilla. Intito CAREn käyttöönotto on vapauttanut niin IT-tiimin kuin talousosaston aikaa muihin työtehtäviin.

Fazer toimii leipomotuotteiden, makeisten ja kasvipohjaisten tuotteiden markkinoilla. Fazerin liikevaihto on 1,1 miljardia euroa, mikä tekee Fazerista yhden Pohjoismaiden johtavista elintarvikealan yrityksistä. Fazerin tunnettuja tuotteita viedään yli 40 maahan. Yhtiöllä on toimintaa kahdeksassa maassa, ja Fazer työllistää toimistoissaan, tehtaissaan, leipomoissaan, myllyissään, kahviloissaan ja leipomomyymälöissään noin 6 000 työntekijää. Enemmän Fazerista voit lukea täältä.

”Nykyään Fazer on aika pitkälti laadukkaiden kuluttajatuotteiden teollinen tuottaja. Olen työskennellyt Fazerilla yli 21 vuotta, joista viimeiset 13 vuotta konsernitaloudessa. Olen sekä IBM Planning Analyticsin että raportointiympäristömme pääkäyttäjä. Iso osa työajastani kuluu ylimmän johdon raportointiin, suunnitteluprosesseihin sekä pitkän tähtäimen ennusteiden valmistelemiseen”, kertoo Sami Rytkönen, Fazerin Senior Manager, Group Business Control and Planning.

Olemme Intiton ensimmäisiä asiakkuuksia. Kuullessani, että siirrymme Intito CARE -palvelusopimuksen piiriin, olin tyytyväinen, koska tiesin sen säästävän omaa työaikaani merkittävästi.

Sami Rytkönen, Senior Manager, Group Business Control and Planning, - Fazer

Fazerin ja Intiton pitkään jatkunut yhteistyö alkoi vuonna 2014

Fazer on yksi Intiton ensimmäisistä asiakkuuksista. Yhteistyö alkoi vuonna 2014. Matkan varrelle on mahtunut monenlaisia hankkeita, mutta Intiton asiantuntijat ovat pysyneet pitkälti samoina. Pitkän yhteistyön myötä Intiton konsulteille on kertynyt syvällinen ymmärrys Fazerin liiketoiminnasta sekä varsin laajasta ympäristöstä.

”Pitkään olemme rakentaneet uutta, kehittäneet ja parannelleet vanhoja sovelluksiamme. Intiton konsulteille on muodostunut kattava kuva ympäristöstämme. Kuullessani, että siirrymme Intito CARE -palvelusopimuksen piiriin, olin tyytyväinen, koska tiesin sen säästävän omaa työaikaani merkittävästi”, Sami Rytkönen kertoo.

Viimeisimmässä kehityshankkeessa tehtiin migraatio vanhoista IBM Planning Analytics -työkirjoista uuteen käyttöliittymään. Nyt Fazerin ympäristö toimii IBM Planning Analytics Workspace -käyttöliittymällä. Hanke alkoi syyskuussa 2022, ja tuotantoon siirryttiin helmikuussa 2023. Siirtymävaiheessa toimintatavaksi sovittiin intensiivinen tukijakso, HYPERCARE-malli, jotta siirtymä sujuisi varmasti ongelmitta. HYPERCARE-jakson aikana ei tullut juurikaan tukipyyntöjä. Migraatio onnistui hyvin, ja arki Intito CAREn ylläpidossa – muiden Fazerin IBM Planning Analytics -sovellusten rinnalla – alkoi jouhevasti.

Fazerin Korina tehtaasta ulkokuva, jonka tarkennus on Fazerin logossa tehtaan seinässä. Kuva etualalla sumeana puiden lehtiä kehystämässä logoa.

Intito CARE tarjoaa Fazerille kokonaisvaltaista huolenpitoa

Intito CARE on monipuolinen palvelukokonaisuus. Se tarjoaa Fazerin IT-tiimille ja liiketoiminnalle tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluja sekä kokonaisvaltaista huolenpitoa. Ylläpitopalveluiden lisäksi Intito CARE on vakuutus siitä, että asiakkaan mallin tunteva konsultti on saatavilla pienkehitystarpeisiin joustavasti ja nopeasti.

Henna Pajarinen on Intito CARE Specialist, ja hänen vastuullaan on Fazerin Intito CAREn vetäminen. ”Olen tykännyt paljon tästä yhteistyöstä. Fazerilla on loistava IT-tiimi. Teemme töitä hyvässä yhteisymmärryksessä, avoimesti keskustellen. Kehitämme asiakkaalta saadun palautteen perusteella palveluamme vastaamaan heidän muuttuvia tarpeitaan. Intito CARE pitää sisällään sujuvan yhteistyön ja arjen varmistamiseksi sovittuja asioita. Lähtökohtaisesti kyse on kuitenkin koko asiakkuutta koskevasta huolenpidosta ja aidosta välittämisestä”, Henna Pajarinen kertoo.

”Olemme olleet jo pitkään Intiton ylläpitopalveluiden piirissä. Hennan mukaan tulo toi tekemiseen selvästi lisää struktuuria ja selkeyttä. Nykyään Henna toimii meidän ja Intiton konsulttien välissä. Säännölliset palaverit rytmittävät arkea ja auttavat pitämään kokonaisuuden hyvin hallinnassa”, kertoo Kalev Soosaar, Fazerin Senior ICT Specialist, Data Management Services.

Asiakkaan ympäristön tuntevat konsultit muodostavat Intito CAREn selkärangan. Palvelulupaus takaa sekä nopean reagoinnin että perinpohjaisen tutkinnan ja selvityksen tikettien sisällöstä. Palvelumallin läpinäkyvyys takaa, että Fazerin asiantuntijoiden ei tarvitse miettiä, eteneekö tikettijono ajallaan. ”Minulle henkilökohtaisesti Intito CARE on tarkoittanut vapautunutta työaikaa. Intito CARE pitää huolen siitä, että tarvitsemaamme osaamista on saatavilla helposti”, Kalev Soosaar kertoo.

Intito CARE pitää huolen arjen sujuvuudesta myös kiireen keskellä

Intito CAREn merkitys korostuu erityisesti Fazerin talouden kiireisimpinä aikoina – esimerkiksi kun tehdään ennustetta. Silloin suuri määrä Fazerin työntekijöitä työskentelee IBM Planning Analytics Workspace -ympäristössä muutaman päivän sisällä. Tällaisessa tilanteessa pienikin ongelma kertautuu nopeasti ja apua on saatava viivytyksettä. ”Ongelmatilanteessa koko konserniraporttimme voisi viivästyä päivillä. Meille on hirveän tärkeää, että pystymme priorisoimaan kaikkein kriittisimpiä toimenpiteitä nopeasti. Intito CARE on toiminut mallikkaasti myös kiireisimpinä hetkinä”, Sami Rytkönen kertoo.

Fazerin ja Intiton lähes 10-vuotisen yhteistyön aikana Intito on kasvanut yrityksenä Sami Rytkösen sanoin ”omistajien ja muutaman parhaan TM1-asiantuntijan konsulttitalosta” melkoisesti. ”Olen itse ollut tyytyväinen siihen, että konsulttien vaihtuvuus on ollut melko vähäistä. Yhteistyömme on toimivaa, ja Intito CARE pitää huolen arjen sujuvuudesta. Teemme varmasti jatkossakin pienkehitystä Intiton kanssa”, Sami Rytkönen kiittelee.

Solution components

- IBM Planning Analytics
- IBM Cognos Controller
- Certent Disclosure Management

PRINT