Oulun kaupungilla on edistyksellinen tapa tehdä toiminnan ja talouden suunnittelua

Oulun kaupungissa asuu yli 200 000 asukasta ja se on viidenneksi suurin kaupunki Suomessa. Monialakonsernissa, joka työllistää yli 7000 ihmistä, muutos on jatkuvaa. Taloussuunnittelussa on tehty oikeita ratkaisuja pitkään yhteistyössä samojen asiantuntijoiden kanssa. Järjestelmiin perehtynyt kumppani tukee jatkuvassa muutoksessa. Oulun kaupungilla on monipuolinen ja edistyksellinen tapa tehdä toiminnan ja talouden suunnittelua sekä raportointia.

Business challenge

Monialakonsernissa, joka työllistää yli 7000 ihmistä, muutos on jatkuvaa. Organisaatiorakenne elää, raportointivaatimukset päivittyvät ja henkilöstö vaihtuu ajan saatossa. Oulun kaupungilla on tarve pysyä muutoksessa mukana.

Transformation

Oulun kaupunki on tehnyt oikeita ratkaisuja taloussuunnittelussa ja raportoinnissa pitkään. Toimivat järjestelmät joustavat muuttuvissa tilanteissa. Järjestelmiin perehtynyt kumppani tukee jatkuvassa muutoksessa.

Results

Koko Oulun kaupungin läpileikkaava, taloussuunnittelujärjestelmä, joka sisältää myös HR-suunnittelun. Pitkälle vietyä laskentaa, automaatiota ja systemaattinen tietovarastointi. Oulun kaupungin asiantuntijat ovat tyytyväisiä käytössä oleviin ratkaisuihin, jotka tukevat heidän työtään.

Oulun kaupungissa asuu yli 200 000 asukasta ja se on viidenneksi suurin kaupunki Suomessa. Tänä päivänä Oulun seutu on tunnettu sinne keskittyneestä teknologiaosaamisesta. Alue on koti monille hi-tech yrityksille, kuten Nokialle, ja teknologiasektori työllistää yli 10 000 ihmistä.

“Oulun kaupunki on monialakonserni, joka työllistää noin 7000 ihmistä. Budjettimme, investoinnit mukaan laskettuna, on vajaa 1 mrd. euroa. Jatkuva muutos, viimeisimpänä sote-uudistus, haastaa meidän suunnittelumallejamme. Meille on tärkeää, että mallimme ovat ajan tasalla ja luotettavia,” kertoo Marja Kariniemi, talous- ja rahoitusjohtaja, Oulun kaupunki.

Taloussuunnittelussa on tehty oikeita ratkaisuja pitkään

Oulun kaupunki on tehnyt yhteistyötä samojen asiantuntijoiden kanssa pitkään. Alkuvuodesta 2023 Intito Oy lujitti asemiaan analytiikkamarkkinassa ostamalla oululaisen Soleno Oy:n koko osakekannan. Samalla Oulun kaupungille tutut asiantuntijat siirtyivät Intiton palvelukseen.

”Olen ollut mukana auttamassa Oulun kaupunkia kaikenlaisissa IT-asioissa vuosia. Heillä on monipuolinen ja edistyksellinen tapa tehdä liiketoiminnan ja talouden suunnittelua, sekä raportointia. Heillä on käytössä koko Oulun kaupungin läpileikkaava taloussuunnittelujärjestelmä, joka sisältää myös HR-suunnittelun. Lisäksi on rakennettu omia malleja tietyille liikelaitoksille”, kertoo Sami Ervasti, Data & AI Team Lead, Intito.

Oulun kaupunki aloitti Cognos Analyticsin ja DataStagen käytön parikymmentä vuotta sitten. IBM Planning Analytics on ollut käytössä vuodesta 2017. Nykyään IBM Planning Analytics käyttäjiä on 185 ja IBM Cognos Analytics käyttäjiä 150. Oulun kaupungille on erityisen tärkeää, että heillä on järjestelmiin perehtynyt asiantunteva kumppani. Näin heidän omat asiantuntijansa voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä raportointiin ja toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Uskon, että olemme tehneet oikeita ratkaisuja taloussuunnittelussa ja raportoinnissa. Meillä on tarpeidemme mukaan räätälöity ratkaisu, joka joustaa jatkuvassa muutoksessa. Asiantuntijamme ovat tyytyväisiä käytössä oleviin järjestelmiin.

Marja Kariniemi, talous- ja rahoitusjohtaja, - Oulun kaupunki

Yhdessä tekeminen ja luotettavuus pitkän yhteistyön kulmakivinä

”Solenolla on pitkä kokemus Cognos Analyticsista, ja he tarjosivat meille tukea tähän jo kauan sitten. Voin hyvillä mielin todeta, että yhteistyö on sujunut hyvin. Vuosien saatossa heistä on tullut kuin meidän omia työkavereitamme. Voin milloin tahansa ottaa yhteyttä. Yhdessä tekeminen ja luotettavuus ovat keskeisimmät asiat meidän yhteistyössämme”, pohtii Rauni Kotilainen, ICT-tietoarkkitehti, Oulun kaupunki.

”Yhteistyö sujuu Planning Analyticsin osalta oikein hyvin. Lisäarvoa tuo ehdottomasti se, että mukana on kokenut kumppani, joka tuntee meidän ratkaisumme. Mallimme on monimutkainen, mutta kumppanikonsultit ovat pystyneet reagoimaan tarvittaviin muutoksiin nopeasti. Esimerkiksi organisaatiomuutokset, ja raportointivaatimusten muutokset vaikuttavat heti suunnitteluratkaisuun”, sanoo Henna Myllymäki, konsernicontroller, Oulun kaupunki.

Oulun kaupungille räätälöidyt ratkaisut palvelevat heitä hyvin nyt ja tulevaisuudessa

Pitkään samojen asiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön myötä Oulun kaupungilla on laaja seuranta, jota on voitu osittain automatisoida. Suurimmasta osasta Exceleitä on päästy eroon. Tavoitteena on yksi yhteinen data Planning Analyticsin ja Cognos Analyticsin kautta tuotettuna. Kun Oulun kaupunki siirtyi Intitolle, päätettiin tehdä Planning Analyticsin osalta ”health check”, jonka tarkoituksena on löytää hyvät lähtökohdat suunnittelu- ja laskentamallin, sekä raportoinnin edelleen kehittämiseksi.

”Uskon, että olemme tehneet oikeita ratkaisuja taloussuunnittelussa ja raportoinnissa. Meillä on tarpeidemme mukaan räätälöity ratkaisu, joka joustaa jatkuvassa muutoksessa. Asiantuntijamme ovat tyytyväisiä käytössä oleviin järjestelmiin. Olemme päässeet laskennassa pitkälle ja uskon, että pystymme jatkossa saamaan järjestelmistämme vielä enemmän irti. Aiomme edelleen kehittää Oulun kaupungin tietovarastointia ja raportointia. Uskon nykyisten työkalujen potentiaalin riittävän pitkälle tulevaisuuteen”, pohtii Marja Kariniemi.

”Olemme rakentaneet systemaattisesti tietovarastoamme yli 20 vuotta. Tietovaraston tietoja on pystytty hyödyntämään organisaation omien tarpeiden lisäksi myös tutkimuksissa ja opinnäytetöissä. Toivomme, että Intito tuo tietoomme järjestelmien uudet ominaisuudet ja auttaa meitä ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä,” Rauni Kotilainen lisää.

”Ajantasaisen tiedon kerääminen järjestelmiimme on osa riskienhallintaamme. Tiedot ovat näin tallessa ja kaikkien käyttäjien saatavilla yhtäaikaisesti. Asiantuntijamme ovat pitäneet raportointikuutoista erittäin paljon. Ne ovat erinomaisia analysoinnin työkaluja, joiden myötä asiantuntijamme oppivat itsekin hakemaan ja analysoimaan tietoa”, Henna Myllymäki täydentää.

Oulun kaupungin ja Intiton yhteistyö tulee jatkumaan olemassa olevien järjestelmien pienkehityksellä ja ylläpidolla. Kun isoja muutoksia organisaatiossa tai raportointivaatimuksissa tulee, tehdään tarvittavat muutokset suunnittelumalleihin tuttujen konsulttien kanssa, hyvässä yhteistyössä ja joustavasti, niin kuin tähänkin asti.

Solution components

- IBM Planning Analytics
- IBM Cognos Analytics
- IBM DataStage
- Certent Disclosure Management

Haluaisitko jutella moderneista tavoista hoitaa taloussuunnittelua? Ota yhteyttä!

PRINT