Datatiede ja Watson Studio veivät Wieniin

20.11.2019

Osallistuin äskettäin kaksipäiväiseen IBM:n kumppaneiden tekniseen koulutukseen Wienissä. Tarjolla oli vaihtoehtoisia opintolinjoja, jotka keskittyivät IBM:n tarjonnan eri osa-alueisiin: Cognos Analytics, Planning Analytics, Watson Studio ja AI.

Valitsin Watson Studio -linjan, jolla keskityttiin datatieteeseen. Tällä linjalla keskeisimpinä aiheina olivat prediktiivinen analyysi, optimointi sekä näiden web-käyttöliittymät.

Näkymä IBM:n toimistolta

Prediktiivisessä analyysissä ja optimoinnissa on valtava potentiaali. Bisnekseen tuo lisäarvoa kyky luoda laadukkaita ennusteita, joiden pohjalta voidaan tehdä entistä parempia päätöksiä. Kun kuvioon tuodaan mukaan myös optimointi, kyetään monimutkaisiinkin ongelmiin löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut. Prediktiivinen analyysi ja optimointi tuovat arvoa erilläänkin, mutta yhdessä niistä saadaan kaikki hyöty irti.

Työkaluina Watson Studioon sisältyvät muun muassa AutoAI, SPSS Flow Modeler sekä Decision Optimizer. AutoAI on työkalu, jolla aiheeseen vihkiytymätönkin kykenee käyttämään koneoppimista ja luomaan matemaattisia malleja datasta. Samalla se on kuitenkin myös kokeneemmalle datatieteilijälle hyödyllinen työkalu datan tutkimiseen ja mallinnusvaihtoehtojen kartoittamiseen. Sen sijaan SPSS Flow Modeler mahdollistaa datan käsittelyn ja matemaattisten mallien rakentamisen hyvin visuaalisessa ja ymmärrettävässä flowchart-tyyppisessä formaatissa. Sekä AutoAI että SPSS Flow Modeler mahdollistavat mm. prediktiivisen analyysin, jonka avulla voidaan esimerkiksi ennustaa asuntolainan hakijoiden takaisinmaksukykyä tai myyntilukujen kehittymistä.

Hands-on opiskelua

Decision Optimizer mahdollistaa parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämisen monimutkaisiin ongelmiin. Maailman suurimmista yrityksistä yli puolet käyttää IBM:n optimointityökaluja. Osa näistä yrityksistä on saavuttanut tällä tavoin satojen miljoonien säästöjä vuosittain. Decision Optimizerin avulla voidaan esimerkiksi minimoida materiaalihävikkiä tuotantolaitoksilla, löytää tehokkaimmat toimitusreitit tai poistaa turhat transaktiot pankkitoiminnassa.

Oli palkitsevaa oppia maailman kokeneimmilta asiantuntijoilta ja keskustella muiden osallistujien kanssa heidän kokemuksistaan ja visioistaan. Huomasin, että Intito on Watson Studion osalta edelläkävijä. Käytämme sitä syvällisemmin, laajemmin ja monipuolisemmin, kuin moni muu. Vaikka Watson Studio on minulle melko tuttu ja olen perehtynyt koulutuksen aihepiiriin sekä opinnoissani että työelämässä, opin paljon uutta. Jokaisella osallistujalla oli yksilöllinen näkökulmansa ja kokemuksensa jaettavana ja oli mielenkiintoista viettää aikaa datatieteen parissa työskentelevien ihmisten kanssa.

Matka Wieniin oli opettavainen ja antoisa. Aion viedä uudet opit käytäntöön heti.