Datatieteilijän työ on luovaa ongelmanratkaisua

20.5.2020

Intitolla työskentelee usean alan asiantuntijoita. Yksi heistä on datatieteilijä Visa Linkiö. Tässä kirjoituksessa hän kertoo, millaista datatieteilijän työ on ja millaisiin asiakkaiden haasteisiin hän miettii ratkaisuja.

Millaisia työpäivät ovat?

Vaikka kaikki tehtäväni liittyvätkin datatieteeseen, työpäivieni sisältö vaihtelee. Usein kuluu monta päivää pelkästään näytön edessä koodaten ja joskus koko päivä voi olla ratkaisujen ideointia joko yksin tai yhdessä kollegoiden tai asiakkaiden kanssa. Joskus paras ratkaisu on lähteä kävelylle jäsentelemään asioita päässään. Välillä kirjoitan kuvauksia nykyisistä ratkaisuistamme ja nauhoitan demovideoita. Muutaman kerran kuukaudessa demoja tulee esiteltyä livenä asiakkaille ja kumppaneille.

Mikä on parasta tässä työssä?

Työssäni parasta on luova ongelmanratkaisu. Työskentelen sellaisien ongelmien parissa, joissa usein alkuun tiedetään vain summittaisesti, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja millä menetelmillä. Ongelmaa tutkitaan ja se vähitellen jäsennellään niin tarkasti, että se voidaan ilmaista matemaattisesti. Samoin myös käyttäjäkokemuksen, eri järjestelmien välisten integraatioiden ja ratkaisujen skaalautuvuuden suunnittelu vaatii tarkkaa pohdintaa.

Millaisissa projekteissa olet ollut mukana?

Olin mukana mallintamassa asiakkaan energiankulutuksen ennustamista. Lisäksi useiden asiakkaiden kanssa olemme ideoimassa heille hyödyllisiä ratkaisuja. Pääosan ajastani käytän datatiederatkaisujemme kehittämiseen. Tällä hetkellä aikasarjaennusteen lisäksi meillä on valmiita ratkaisuja poikkeamien havaitseminen ja erilaisia optimointiratkaisuja.

Millaisiin asiakkaiden haasteisiin / tarpeisiin vastaat?

Keskityn auttamaan asiakkaita käsittelemään dataa vaivattomammin ja etenkin saamaan datasta irti enemmän tietoa kuin aiemmin. Dataintensiivisissä työtehtävissä kuluu helposti paljon aikaa sellaiseen tekemiseen, mikä sekä nopeutuisi merkittävästi että tuottaisi enemmän arvoa, jos asiantuntijalla olisi käytössään sopivia algoritmeja.

Mitä olet oppinut Intitolla?

Työskentely Intitolla on opettanut minulle paljon tietotekniikkataitoja ja laajentanut ymmärrystäni eri alojen yrityksistä. Tässä tehtävässä oppii uutta jatkuvasti, sillä ratkaistavien ongelmien kirjo on laaja. Osaavat kollegat ovat olleet avainasemassa siinä, että työskentelyni ja oppimiseni on ollut tehokasta. Tulevaisuudessa ehkä muistiin tarttuu jotakin yritystaloudestakin.

Kerro joku suuri onnistuminen urasi varrelta. Joku mistä olet erityisen tyytyväinen!

Erityisesti minua ilahduttaa se, että tekemämme aikasarjaennustemalli innosti asiakkaan toivomaan meiltä jo kahta muutakin datatiederatkaisua.

Visa on omalla osaamisellaan rikastuttanut Intiton kykyä vastata asiakkaiden haasteisiin. Kehitämme jatkuvasti uusia datatieteitä hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaillemme, jotta heidän arkensa sujuisi vaivattomammin ja dataa hyödynnettäisiin yhä monipuolisemmin päätöksen teon tukena. Esimerkkejä ratkaisuistamme voit lukea täältä.