Edistyneestä analytiikasta apua terveydenhuoltoon

27.11.2019

CleverHealth Network

Olemme mukana CleverHealth Networkin eCare for me -kehitysprojektissa, jossa pääpartnereina lisäksemme ovat HUS, Tieto, Aiforia, ja Kaiku Health. CleverHealth Network on terveysteknologian ekosysteemi, jonka visiona on olla kansainvälisesti tunnettu terveys- ja hyvinvointitietoa hyödyntävä edelläkävijä. Ekosysteemiin kuuluvat yritykset ja terveydenhuollon asiantuntijat kehittävät parempaa hoitoa suomalaisille ja menestyviä terveysteknologian vientituotteita yrityksille.

eCare for me -kehitysprojekti

eCare for me on yksi CleverHealthin projektikokonaisuus, jossa pyritään tekoälyn avulla nopeuttamaan harvinaissairauksien diagnosointia ja ohjautumista oikeaan hoitoon, tarkentamaan akuutin leukemiapotilaan diagnosointia, sekä tunnistamaan kotidialyysiin soveltuvia potilaita varhaisessa vaiheessa.

Osuutemme tässä kokonaisuudessa on kehittää yhdessä HUS:in kanssa konsepti työkalusta, joka selkeyttää ja parantaa kotidialyysipotilaiden dialyysitarvikkeiden varastointi- ja tilausjärjestelmää. Kyseessä on tutkimusprojekti, jolla ei varsinaisesti ole kaupallista tarkoitusta, mutta pyrkimyksenä on kehittää edistynyttä analytiikka hyödyntäen konsepti, joka tehostaa kotidialyysihoitoprosessia ja parantaa potilaan hyvinvointia. Esiselvityksen pohjalta on havaittu, että valmistyökalua kotidialyysiprosessin hoitamiseen ei ole olemassa vaikka tarve on globaali.

Kotidialyysipotilaat tarvitsevat erilaisia materiaaleja, kuten nesteitä ja ruiskuja dialyysin tekoon. Työkalun tarkoituksena on lisätä hoitohenkilökunnan ymmärrystä potilaiden materiaalivarastoista ja uusien tilausten tarpeesta. Näin molempien osapuolien, hoitohenkilökunnan ja potilaiden arki helpottuisi, eikä potilaalle kertyisi turhan suurta materiaalivarastoa kotiinsa tai vastaavasti materiaalivajetta. Tarkoituksena on, että kehitteillä oleva työkalu pystyisi ennustamaan yksilöllisesti jokaisen potilaan materiaalitarpeet ja pitämään tilaukset optimaalisina.

Intitolaisten tunnelmia projektista

Haastattelin vapaamuotoisesti projektissa mukana olevia työntekijöitämme Visa Linkiötä (Data Scientist) ja Juho Kolmosta (Performance Management Expert) saadakseni selville millaista on työskennellä projektissa, jossa on näin paljon toimijoita mukana ja miltä tuntuu olla osa tätä kokonaisuutta.

”Mielenkiintoista on ollut laajan projektin arkkitehtuurin miettiminen. Hienoa on myös työskennellä todella monen alan asiantuntijan kanssa ja oppia paljon uutta. Mukana on ainakin terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäytymistieteen edustajia, taitavia ja teknisiä koodareita, sekä AI-osaajia.” kertoo Visa

”Tuntuu merkitykselliseltä olla mukana projektissa, jonka tavoitteena on lisätä vakavasti sairaiden ihmisten hyvinvointia ja tehdä heidän elämästään mahdollisimman helppoa. Ajatus siitä lämmittää sydäntäni.” Juho pohtii.

Tällä hetkellä projektissa on menossa määrittelyvaihe, jossa sovitaan projektin etenemisestä ja vastuunjakautumisesta mukana olevien useiden toimijoiden kesken. Eli varsinainen työskentely on vasta lähdössä kunnolla vauhtiin.

Eve Lallukka
Nordic Marketing Business Partner