ESMA ja ESEF usein kysytyt kysymykset

9.5.2019

Mikä ESMA ja ESEF?

ESMA, European Securities and Markets Authority, suomeksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Se vastaa ESEF:ista eli European Single Electronic Format, joka on iXBRL-muotoinen sähköinen raportointikoodisto.

Ketä ESEF koskettaa?

ESEF koskee kaikkia EU-säännellyllä alueella pörssilistattuja yhtiöitä.

Mitä ESEF vaatii?

Vaatimuksen alaisten yhtiöiden täytyy toimittaa tilinpäätöstiedot sähköisesti kansalliseen tiedotevarastoon. Suomessa kansallinen tiedotevarasto on Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki). Tiedostomuoto on iXBRL, joka tarkoittaa ihmissilmin selaimessa luettavaa tiedostoa, jonne on upotettu koneluettavat XBRL-merkinnät.

Milloin?

1. tammikuuta 2020 alkavalta tilikaudelta täytyy toimittaa IFRS mukainen konsernitilinpäätös ja siitä laaja tulos, tase ja rahavirtalaskelma XBRL-merkinnöillä. 1. tammikuuta 2022 alkaen myös liitetiedot tulee merkitä XBRL-merkinnöillä, vähintään liitetiedon kokonaistasolla ”block”-merkinnöillä.

Tarvitaanko järjestelmää?

Jos kyse olisi pelkistä luvuista, olisi koko raportointi varmasti hoidettavissa määrämuotoisella Excel-templatella mutta koska vaatimus on iXBRL -muotoinen tiedosto ei tästä selviä ilman järjestelmää. Kansalliseen tiedotevarastoon lähetetty iXBRL-tiedosto julkaistaan kaikkien saataville ja siellä halutaan varmasti olevan sama hienosti taitettu vuosikertomus, joka julkaistaan kotisivuilla.

Voiko Intito auttaa?

Intito edustaa Suomessa Certent CDM -järjestelmää, jonka ydintoiminto on automatisoida vakiomuotoisia raportteja, kuten osavuosikatsauksia, vuosikertomuksia ja kuukausiraportteja. Yksi tulostusmuoto Word:in, PDF:n ja PowerPoint:in rinnalla on iXBRL sekä Adobe InDesign. CDM on tuotteena suorittanut hyväksytysti yhtenä harvoista toimittajista Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kenttäkokeen ja Certent on tiivisti mukana ESEF kehityksessä. Intiton asiantuntijoilla on kymmenien vuosien kokemus talouden ydinfunktioista ja keskitymme tällä hetkellä tiiviisti viranomaisraportoinnin automatisointiin.

Lisätietoja CDM -järjestelemästä

Mikäli kaipaat lisätietoja Certent Disclosure Management -järjestelmästä, voit käydä lukemassa aiheesta kirjoittamastamme blogikirjoituksesta tästä.

Kysy asiantuntijalta?

Ota rohkeasti yhteyttä, jos ESEF koskettaa sinua tai jos raportoinnin automatisointi kiinnostaa muuten.

Catarina Asplund
Principal Consultant