EU-komission päätöksellä iso vaikutus noin 700 suomalaisyritykseen – näillä keinoilla pidät yrityksesi ajan tasalla

14.12.2021

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta yritysten kestävyysraportoinnin standardista, joka astuu voimaan tilikaudesta 2023 alkaen. Muutos koskettaa Suomessa arviolta 700 yritystä.

Euroopan komission ehdotus yritysten kestävyysraportoinnista (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) on merkittävä muutos nykyiseen ei-taloudellisen tiedon raportoinnin direktiiviin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) nähden. Se tulee koskettamaan Euroopan Unionissa arviolta 49 000 yritystä ja Suomessa arviolta 700 yritystä.

Muutos tulee koskettamaan pörssiyhtiöitä (pois lukien mikroyhtiöt) ja yhtiöitä, joilla kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta täyttyy: vähintään 250 työntekijää, vähintään 40 M€ liikevaihto tai vähintään 20 M€ tase. Näiden yritysten tulee tilikaudesta 2023 alkaen raportoida uuden lakisääteisen yritysten kestävyysraportoinnin standardin mukaan.

”Valmistautuminen uuteen direktiiviin kannattaa aloittaa ajoissa. Standardin mukaan yritysten on raportoitava sekä yritykseen vaikuttavista kestävyysriskeistä että yrityksen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön.” kertoo Hanna Silvola, apulaisprofessori, Hanken.

Hanna Silvola, apulaisprofessori, Hanken
Hanna Silvola, apulaisprofessori, Hanken (kuvaaja Meeri Utti)

Näillä kolmella keinolla pidät yrityksesi ajan tasalla

Tutustu EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaan – varmista rahoitus tulevaisuudessakin

Kestävyysraportoinnin standardi (CSRD) on osa EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaa. Ohjelma sisältää EU-taksonomian, eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän. Sen tarkoituksena on ohjata rahaa ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin. Yritysten kannalta vaikutus näkyy rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa.

Kerää vaadittavat tiedot ajoissa

Tällä hetkellä vastuullisuusraportti sisältää yrityksen itsensä olennaiseksi katsomia tietoja ja kuvauksen konsernin liiketoimintamallista. Jatkossa yrityksen kestävyysraportissa on oltava standardin määrittävät tiedot. Yritysten on annettava tietoja strategiasta, tavoitteista, hallituksen ja johdon roolista, yritykseen ja sen arvoketjuun liittyvistä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Lisäksi yritysten tulee standardin mukaan raportoida ennakoivat ja takautuvat tiedot. Raportin tulee olla linjassa kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) ja EU:n taksonomia -asetuksen kanssa.

Varmista kyvykkyys konekielisesti luettavaan raporttiin

Tietojen varmennus tulee olemaan pakollista nykyisen vapaaehtoisen varmennuksen sijaan. Lähtökohtaisesti yrityksen tilintarkastaja toimii jatkossa tiedon varmentajana. Enää ei riitä, että yrityksen nettisivuilta löytyy PDF-muotoinen kestävyysraportti. Raportoidut tiedot tulee julkaista integroituna yrityksen toimintakertomukseen digitaalisessa, konekielisesti luettavassa muodossa ja ne toimitetaan keskitettyyn eurooppalaiseen tiedotevarastoon.

”Hallitus ja johto määrittävät voittajat ja häviäjät. Häviäjiä ovat ne, jotka eivät pysty vastaamaan kestävyysvaateisiin ja joiden liiketoiminta sulaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä. Voittavat yritykset hyötyvät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisestä, saavat kilpailuetua kestävyydestä ja kasvattavat markkina-asemaansa.” pohtii Hanna Silvola.

Intiton ESG ratkaisut

Jokaisen yrityksen valmiustaso ESG-asioihin on erilainen ja siksi haasteetkin ovat erilaiset. Ratkaisumme auttavat organisaatiotasi vastaamaan kolmeen isoimpaan asiakasyritystemme kohtaamaan ESG-haasteeseen. Voit valita yrityksellesi sopivat ratkaisut tai uudistaa koko ESG-arkkitehtuurin.

Kolme suurta ESG-haastetta:

“Haluan automatisoida talous- ja kestävyysraporttini.”

“Haluan suunnitella, ennustaa ja luoda skenaarioita kestävyysinventoinneista ja -kuluista.”

“Haluan hallita ja harmonisoida kestävyysdataa auditoitavassa muodossa.”

ESG ratkaisumme käyttävät viimeisintä teknologiaa datan keräämiseen, datan harmonisointiin, suunnitteluun, visualisointiin, konekielisesti-luettavaan raportointiin ja raportoinnin automaatioon. Yhdistämällä kaikki kolme ratkaisua saadaan aikaan koko yrityksen laajuinen integroitu ja harmonisoitu kestävyysdata. Talous- ja liikkeenjohdon kumppanina voimme tarjota ratkaisuja, jotka auttavat sinua tekemään parempia päätöksiä automatisoimalla prosesseja.