IBM Cognos TM1 Health Check – järjestelmän pullonkaulat selville

22.1.2016

IBM Cognos TM1 on oikein implementoituna suorituskyvyltään hyvä, helposti ylläpidettävä ja liiketoiminnan kannalta relevantti suunnittelu- ja raportointijärjestelmän ydin. Joskus kuitenkin käy niin, että edellä mainittuja luonnehdintoja ei voi yhdistää yrityksen käytössä olevaan IBM Cognos TM1 toteutukseen. Sen sijaan käyttäjien mielestä TM1 on hidas ja ei palvele tarkoitustaan. Onko silloin todettava, että vika on ohjelmistossa ja ohjemisto ei vaan taivu suunniteltuun tarkoitukseen? Vastaus on useimmiten ei.

On periaatteessa kaksi syytä miksi asiakkaan TM1-ympäristö on ajautunut tilaan, jossa loppukäyttäjien hermoja koetellaan: TM1 on implementointu alun perinkin väärin tai sitten aikaa myöten järjestelmään on päässyt kerääntymään ”teknistä velkaa”, joka alkaa jossain vaiheessa painaa.
Tällaista tilannetta silmällä pitäen Intito palveluvalikoimasta löytyy TM1 Health Check -palvelu, joka on analyysi asiakkaan TM1-ympäristön nykytilasta. TM1 Health Check selvittää asiakkaan TM1-ympäristön läpikotaisin seuraavista näkökulmista:

 • Järjestelmän suorituskyky
  • Onko järjestelmän suorituskyky paras mahdollinen?
  • Mitkä ovat järjestelmän vasteajat?
  • Onko järjestelmäresurssit riittävät?
  • Onko TM1 mallit tehty parhaiden käytäntöjen mukaan?
 • Järjestelmän käytettävyys
  • Ovatko TM1 mallit loogisia ja liiketoiminnan kannalta järkeviä?
  • Ovatko TM1 mallit ja käyttöliittymät helppoja ja loogisia käyttää?
  • Onko järjestelmässä vielä hyödyntämätöntä potentiaalia?
 • Järjestelmän ylläpidettävyys
  • Kuinka paljon järjestelmän perusylläpitotoimet vievät aikaa?
  • Järjestelmädokumentaation kattavuus ja sisältö?
  • Asiakkaan omien pääkäyttäjien osaaminen ja ylläpidon riippuvuus ulkopuolisesta avusta?

TM1 Health Check –palvelu toteutetaan haastattelemalla asiakkaan keskeiset sidosryhmät sekä analysoimalla niin TM1:n käyttämä tekninen ympäristö kuin varsinaiset TM1 mallit. TM1 Health Check –palvelun lopputuloksena syntyy loppuraportti, joka sisältää kuvauksen TM1 Health Check löydöksistä sekä suositukset TM1 suorituskyvyn, ylläpidettävyyden ja käytettävyyden parantamiseksi.
TM1 Health Check metodologia pohjautuu Intiton asiantuntijoiden kokemuksiin kymmenistä TM1-toteutuksista niin Suomessa kuin ulkomailla.

Jos yrityksessäsi on käytössä IBM Cognos TM1 ja luulet, että järjestelmä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, on TM1 Health Check ensimmäinen askel oikeaan suuntaa. Kysy lisää meiltä!