Liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu tuo kilpailuetua

17.5.2021

Miltä liiketoiminnan suunnittelun tulisi tänä päivänä näyttää? Edelläkävijäyritykset ovat vieneet liiketoiminnan suunnitteluaan kokonaisvaltaiseen suuntaan jo jonkin aikaa. Näin he ovat rakentaneet kilpailukykyään vastata kilpailijoitaan nopeammin liiketoimintaympäristön muutoksiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu tuokin yrityksille selkeää kilpailuetua ja on nykyään toiminnan jatkuvuuden edellytys.

Konseptina Integrated Business Planning (IBP) tai Gartnerin käyttämä termi Extended Business Planning and Analytics (xP&A) on jo yleisesti yritysjohdon tuntema. Tavallaan kyseessä on laajennus ja jatkoa Sales & Operations Planning (S&OP) konseptille, joka on jo käytössä suurimmalla osalla yrityksistä, joiden on tärkeä saada tuotanto ja kysyntä kohtaamaan mahdollisimman saumattomasti. On kuitenkin syytä ymmärtää, että kokonaisvaltaisessa liiketoiminnan suunnittelussa lähtökohdat, tulevaisuuden ennakoiminen ja suunnittelun laajuus ovat aivan toista luokkaa kuin aiemmin. Kyseessä ei todellakaan ole vain työkalu tai suunnittelutasoasia. Tarvitaan toimintamallin ja yrityksen johtamiskulttuurin muutos, sekä usein myös teknologinen harppaus, ennen kuin voit alkaa nauttia IBP:n tuomista kilpailueduista.

Integrated Business Planning (IBP) yhdistää koko liiketoimintadatan

Muuttuvaan maailmaan on mahdollista varautua

Yritysjohdon silmien edessä on alati muuttuva ja arvaamaton maailma, joka heittää eteesi yllättäviä haasteita. Jos olisit vuosi sitten tiennyt, että COVID-19 ei ole vieläkään ohi tänään toukokuussa 2021, olisit varmasti tehnyt erilaisia päätöksiä. Liiketoiminnan suunnitelmasi eivät sisältäneet COVID-19-kriisiä, mutta väitän, että sinulla olisi voinut olla valmiina kokonaisvaltaisia skenaarioita vastaaviin odottamattomiin tilanteisiin. Luonnonkatastrofit, finanssikriisit tai COVID-19 kaltaiset pandemiat aiheuttavat kuitenkin kohtuullisen säännöllisesti epävakautta yhteiskuntiin ja talouselämään.

Mallintamalla tulevaisuutta mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, kykenet luomaan etenemispolkuja, jotka mahdollistavat mukautumisen muuttuvaan markkinaan ja liiketoimintaympäristön shokkeihin. Näin yrityksesi on varautunut tulevaa, eivätkä epävakaat ajat pääse yllättämään.

Liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu antaa näkymän tulevaan

Yritysjohdon tekemisen keskiössä tulee olla liiketoiminnan suunnittelu ja ennustaminen. Vain tällä tavalla kaikki se oleellinen data, joka määrittelee sen, menestyykö vai tuhoutuko yritys, saadaan palvelemaan yrityksen tarpeita. Toiminnan jatkuvuus on näin huomattavasti varmempaa. Tilitason vuosibudjetin antama insight yrityksen suunnan johtamiseen on varsin vähäinen. Se antaa sinulle lähinnä taloudellisen raamin, jolla aiot edetä muttei juurikaan anna eväitä suunnan muutosten tekemiseen tai strategisiin valintatilanteisiin.

Usein liiketoiminnan suunnittelu on edelleen siiloutunutta, epäjatkuvaa ja aiheuttaa osaoptimointia liiketoimintojen ja funktioiden kesken. Tällainen tapa johtaa suunnittelua vaarantaa yrityksesi tulevaisuuden! IBP on täysin eri tasoinen tapa tehdä suunnittelua. IBP:n ydinajatuksena on mallintaa yrityksen kaikkien keskeisten osa-alueiden tekeminen tulevaisuuteen päin ja samaan aikaan integroida nämä osa-alueiden suunnitelmat toisiinsa ja optimoida kokonaisuutta. Eri osa-alueiden integroiminen on yksi haastavimpia tehtäviä matkalla kohti kokonaisvaltaisempaa liiketoiminnan suunnittelua, mutta sen avulla yrityksesi saavuttaa huomattavasti laadukkaamman näkymän tulevaan ja parhaat mahdolliset eväät tehdä nopeita liiketoimintapäätöksiä.

Jotta saadaan aikaiseksi yhtenäinen näkemys organisaation suunnasta, keskeisistä KPI:stä ja tärkeistä skenaarioista, on yritysjohdon puhallettava yhteen hiileen. Uusi toimintamalli vaatii systemaattista harjoittelua ja uskallusta uudistaa. Tavoitteena on luoda johtamismalli, jonka avulla muodostetaan yhtenäinen näkemys luontevasti ja tehokkaasti. Näkemyksen pohjalta luotavien skenaarioiden avulla yritysjohto pystyy tarkastelemaan miten liiketoiminnan tulos, tase ja kassavirta käyttäytyvät tietynlaisissa tilanteissa tulevaisuudessa. Voit vain kuvitella, miten silmiä avaavaa olisi rakentaa skenaarioita suunnittelumallissa, joka sisältää toisiinsa integroituna suunnitelmat kaikille keskeisille osa-alueille kuten esimerkiksi myynti, toimitusketju, HR ja talous.

Koko liiketoimintadatan kattava suunnittelu on tätä päivää

Liiketoiminnan suunnitteluun käytetyt teknologiat olivat vielä 10 vuotta sitten varsin samankaltaisia. Niiden lähestymistapa oli tilikartta- ja talouskeskeinen ja ne tukivat ennen kaikkea talouden suunnittelua ja tietomalleja. Tänään suunnitteluteknologiat, jotka mahdollistavat IBP:n, kykenevät yrityksen kaikkien osa-alueiden ketterään suunnitteluun ja skenaarioiden vaivattomaan rakentamiseen. Niillä on mahdollista hyödyntää koneoppimista ja algoritmien tuomia kyvykkyyksiä liiketoimintadatan edistyneeseen analyyttiseen käsittelyyn esimerkiksi matemaattisen optimoinnin tai tilastollisen poikkeamien havaitsemisen keinoin.  

Talouden suunnittelu- ja budjetointiratkaisut ovat pisteratkaisuja, kun taas IBP teknologia-alusta on koko liiketoimintadatan käsittävä ratkaisu. Sen avulla voidaan helposti katsella suunnittelumalleja joustavasti erilaisista näkökulmista ja mahdollistaa jokaiselle suunnitteluun osallistuvalle helpon tavan osallistua ja tehdä yhteistyötä alustalla. Integroitu, kollaboratiivinen ja edistynyttä analytiikkaa hyödyntävä suunnitteluteknologia siten on yritysjohdon tärkeimpiä investointeja tulevaisuuteen.

Miten yritysjohto hyötyy kokonaisvaltaisesta suunnittelusta?

Yritykset, jotka ovat jo soveltaneet IBP konseptia liiketoimintansa suunnittelussa, kertovat seuraavista hyödyistä:

  • Näkyvyys liiketoimintaan on parantunut merkittävästi ja isoja päätöksiä pystytään tekemään nopeammin kuin aikaisemmin
  • Liiketoiminnan optimointia pystytään tekemään helpommin, kun eri alueiden suunnittelumallit toimivat saumattomasti yhteen – vähennetään eri suuntiin vetämistä ja osaoptimoituja tilanteita
  • Yrityksen strategian toteuttaminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, koska strategisia päätöksiä on mahdollista simuloida ja testata skenaarioilla

Pyydäthän meitä sopimaan kanssasi keskustelutuokion, jos asia on ajankohtainen tai tarvitset apua kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan suunnittelun käyttöönottoon yrityksessäsi.

Jyri-Pekka Makkonen
Chief Commercial Officer