Siirtyminen Cognos Planningista Cognos TM1:een

25.2.2016

Suomessa on edelleen paljon IBM asiakkaita, joilla on käytössä vanha kunnon Cognos Planning/Cognos Enterprise Planning (EP). EP oli aikanaan uraauurtava väline yritysten budjetointiin ja ennustamiseen, mutta aika on ajanut tämänkin tuotteen ohi jo jonkin aikaa siten. EP:n manttelinperijä IBM:n tarjoamassa on IBM Cognos TM1. TM1 ei ole uusi versio EP:stä, vaan tuotteella on oma historiansa ja kehityspolkunsa. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään niitä hyötyjä, joita siirtyminen Cognos Planningista TM1:een tuo tullessaan sekä käydään läpi migraatiovaihtoehtoja.

Cognos Planning vs. Cognos TM1

Mitä eroa sitten on Cognos Planningin ja TM1:n välillä? Todella paljon. Cognos Planning oli aikanaan ensimmäisiä aidosti moniulotteisia suunnitteluvälineitä ja siinä oli sen ajan mittapuun mukaan intuitiivinen käyttöliittymä. TM1 puolestaan on monipuolinen liiketoiminnan mallinnusväline ja väkevä sisäisen laskennan numeronmurskaaja. Kun Cognos aikanaan hankki Applixin (yhtiö, joka kehitti TM1:n) oli alusta asti melko selvää, että näiden sinänsä kahden eri tuotteen tiet tulevat yhtymään jossain vaiheessa. Näin on myös käynyt ja TM1 suunnittelusovellusten logiikka on tänä päivänä hyvin lähellä sitä mihin Cognos Planning käyttäjät ovat tottuneet. Sillä erotuksella tosin, että kaikki Cognos Planningiin liittyneet suorituskyky- ja muut haasteet ovat poissa.
TM1:stä on joskus tituleerattu controllerin sveitsiläiseksi linkkuveitseksi, jolla voi tosiaan tehdä myös paljon muuta kuin pelkästään budjetointia ja ennustamista. Käyttökohteita sille löytyy ihan perinteisestä johdon raportoinnista aina kustannuslaskentaan asti. Seuraavassa on käyty miten TM1:n eroaa perinteisestä Cognos Planningistä.

  • Cognos Planningin suorituskyky on heikko. Cognos Planning suunnittelumallia rakennettaessa kehittäjä joutuu koko ajan tasapainoilemaan mallin koon kanssa pyrkien pitämään sen mahdollisimman pienenä, jotta mallin suorituskyky pysyy edes kohtalaisena. TM1:ssä ainoa rajoite suunnittelumallin koon suhteen on käytettävissä olevan palvelimen muistin määrä. TM1:llä on toteutettu paljon operatiivisia suunnittelujärjestelmiä, joissa suunnitelmat laaditaan esimerksiksi SKU-tasolla ja yksittäisiä SKU:ta saattaa mallissa olla satoja tuhansia.
  • Cognos Planningissa jouduttiin suorituskykyrajoitteiden vuoksi pilkkomaan mallit pienempiin osiin. TM1:ssä ei suorituskyvyn vuoksi malleja tarvitse pilkkoa vaan isotkin suunnittelumallit voidaan pitää yhdessä paikassa. Tämä helpottaa huomattavasti järjestelmän ylläpitoa.
  • Lisäksi mallien ylläpitoa TM1:ssä helpottaa se, että dimensioita voidaan jakaa eri mallien kesken. Näin ollen esimerkiksi samaa organisaatiorakennetta ei tarvitse rakentaa ja ylläpitää jokaisessa mallissa erikseen, vaan yksi keskitetysti ylläpidetty rakenne on kaikkien mallien käytössä.
  • Cognos Planning on vain ja ainoastaan suunnittelujärjestelmä, jolla suunnitelmat kerätään ja sen jälkeen ne julkaistaan tietokantaan muilla välineillä raportoitavaksi. TM1 sen sijaan on teknologia, jolla voidaan tehdä paljon muutakin kuin pelkästään budjetteja ja ennusteita. TM1 konsolidoi kerätyn tai sinne ladatun datan reaaliaikaisesti ja TM1:stä pystyy raportoimaa suoraan ilman erillistä datan julkaisua.
  • TM1:ssä voidaan pitää rajoittamaton (palvelimen muistin rajoissa kuitenkin) määrä historiadataa ja suunnitelmien versioita. Cognos Planning puolestaan tyypillisesti on pidetty ainoastaan suunnitelman työversio ja korkeintaan vertailutiedot suunnitelman työversioon karkealla tasolla.
  • TM1:llä voidaan tehdä huomattavasti edistyneempää laskentaa.
  • TM1 dimensiot tukevat rinnakkaisia hierarkioita.
  • TM1 mahdollistaa paremmin simuloinnin ja what-if –skenaariot sandbox-toiminnallisuuden ansiosta.
  • TM1:ssä on hyvin toimiva Excel-integraatio.
  • TM1 on saatavissa myös pilvipalveluna. Tutustu tähän tarkemmin lukemalla aiempi kirjoituksemme IBM Planning Analyticista.

Siirtyminen Cognos TM1:een / Planning Analyticsiin

TM1 Performance Modeller (TM1:n mallinnustyökalu) versiossa 10.2. ja sitä uudemmat on olemassa “Import Cognos Planning Model”-toiminto, jonka avulla Cognos Planningilla tehty suunnittelumalli ainakin osittain saadaan vietyä sisään TM1:een. Lyhyesti kuvattuna import-toiminnossa luetaan sisään Cognos Planning Contributor -työkalussa luotu XML-tiedosto.  Tiedoston avulla TM1:een saadaan luettua dimensiot, kuutiot ja linkit Cognos Planningista. Dataa tämä sisäänluku ei siirrä, eikä myöskään linkkejä ulkoisista tietolähteistä ladattavaan dataan. XML-tiedoston sisäänluvun jälkeen malli tulee luonnollisesti vielä validoida TM1:ssä sekä mallin käyttäjäoikeudet asettaa uudelleen. Seikkaperäisempi kuvaus mallin sisäänluvusta löytyy löytyy täältä.

Vaikka vanhan Cognos Planning -suunnittelumallin saisikin luettua varsin pitkälle TM1:een, kannattaa siinä yhteydessä vielä miettiä tuon vanhan mallin mielekkyys uudelleen. Kuten tämän blogi-kirjoituksen ensimmäisessä kappaleessa jo todettiin, oli Cognos Planningin kanssa suorituskykyhaasteita, jonka vuoksi malleja jouduttiin pilkkomaan useampaan pienempään kokonaisuuteen. Näitä suorituskykyhaasteita ei TM1:n kanssa enää tulee ja se tarjoaakin mahdollisuuden mallien yhdistelyyn. Tällä saavutetaan ensinnäkin etuja ylläpidon kannalta kuin myös käytettävyyden kannalta. Lisäksi siirtymä TM1:en on hyvä hetki muutenkin miettiä suunnitteluprosesseja uusiksi ja päivittää nekin nykytilanteen mukaiseksi.

Meillä on hyviä kokemuksia ja onnistumisia nopeista siirtymistä Cognos Planningista TM1:een.Vanhojen Cognos Planning-lisenssin hyödyntäminen on osittain mahdollista TM1:en kanssa ja samoin Planning Analytics on hinnoittelultaan kilpailukykyinen vaihtoehto jos SaaS-malli kiinnostaa. Ota yhteyttä niin kerromme niin kerromme kuinka siirtymä onnistuu mutkattomasti!