5 syytä miksi Certent Disclosure Management on paras ratkaisu ESEF-raportointiin

20.1.2020

Eurooppalaisten listayhtiöiden (osake- ja joukkovelkakirjaliikkeesenlaskijoiden) tulee raportoida tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa (ESEF) vuonna 2020 alkavilta tilikausilta alkaen. Tutustu tarkemmin ESEF-raportointiin esimerkiksi täältä ja täältä.

ESEF-raportoinnin toteutus vaatii erillisen työkalun. Kokosimme alle 5-kohdan listan, jossa perustelemme miksi Certent Disclosure Management (myöhemmin tekstissä CDM) on mielestämme paras työkalu ESEF-raportointiin ja muuhun vakiomuotoiseen raportointiin.

1. Varmista ESEF-vaatimusten täyttyminen

Certent Disclosure Management ei ole täsmäratkaisu uusiin ESEF-vaatimuksiin, vaan sen avulla on tehty jo pitkään erilaista viranomaisraportointia ja muuta vakiomuotoista raportointia, joka yhdistelee numeerista ja tekstimuotoista dataa. ESEF-raportoinnin tekninen toteutus perustuu XML-pohjaiseen XBRL-teknologiaan, josta Certentillä on vuosien kokemus. CDM on tuotteena valmis, ei sisällä ”lastentauteja” ja täyttää ESEF-vaatimukset täysin jo nyt.

2. Automatisoi raportointiprosessia ja tehosta työskentelyä

Certent Disclosure Management parantaa työntuottavuutta automatisoimalla raportointiprosessia. Tuotteeseen on mahdollista tuoda tietoja suoraan konsolidointi- ja raportointijärjestelmistä, tietovarastosta ja esimerkiksi erillisistä Excel-tiedostoista.

Usein ja lähes samankaltaisina rakenteeltaan toistuvat raportit, kuten osavuosikatsaukset, on mahdollista siirtää seuraavalla kaudelle, jolloin raporttipohjassa olevat taulukot ja tunnusluvut päivittyvät automaattisesti uudelle kaudelle.

Tuotteen sisäänrakennettu workflow-toiminallisuus mahdollistaa, että raportointiprosessiin osallistuvat tahot voivat kukin työstää omaa osuuttaan yhtä aikaa ja valmistella sisältöä, vaikka esimerkiksi talousluvut olisivat vielä kesken. Päivittyneet luvut saadaan raporttiin, niin taulukoihin kuin tekstissä esiintyvät luvut, yhdellä napin painalluksella.

3. Versiohallinta ja kontrolliominaisuudet

Certent Disclosure Managementissa on sisäänrakennettu raporttien versiointiominaisuus, joka mahdollistaa eri versioiden tallentamisen, versioiden vertailun ja paluun aiempiin versioihin. Lisäksi tuotteeseen on mahdollista rakentaa erilaisia validointisääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa esimerkiksi se, että taseen erittelyt täsmäävät raportoidun taseen loppusummiin.

4. Hyödyt myös sisäiseen raportointiin

Certent Disclosure Management -ratkaisun käyttökohteita ovat kaikki ne raportit, joiden jakelumuotoja ovat PowerPoint, Word ja PDF. Itse asiassa samasta raportista voidaan tuottaa nämä kaikki sisällöt kerralla. Lisäksi työkalusta voidaan viedä aineistoa taitto-ohjelmiin.

Tuotteen avulla voidaan tilinpäätösraporttien lisäksi tuottaa esimerkiksi hallitusmateriaalit, sisäisiä johdon raportteja tai vaikkapa automatisoida vastuullisuusraportteja.

5. Tutut MS Office -työkalut käytössä – mukaan lukien Think Cell

Certent Disclosure Management -työkalun oppimiskynnys on matala ja siinä hyödynnetään MS Office-tuoteperhettä. Certent Disclosure Management vie tutut MS Office-työkalut kontrolloituun ympäristöön ja täydentää niitä puutteita, joita MS Office-työkalujen laajamittaisessa käytössä on.

Tuotteen omaksumiseen riittää olemassa olevat MS Office taidot ja tuotteen toiminallisuuksien hallinta on saavutettavissa muutamassa päivässä. Myös erilaisten Excel Add-In -työkalujen käyttö on edelleen mahdollista CDM:n kanssa, kuten esimerkiksi erittäin näppärä ja laajasti käytetty Think Cell.

Koska CDM työkaluna nojaa MS Office-tuoteperheeseen, ei aiemmin Wordissa, Excelissä ja PowerPointissa toteutetut raportit mene hukkaan, vaan ne on mahdollista siirtää CDM:ään sellaisenaan. Usein käyttöönotto onkin järkevintä aloittaa siitä, että CDM-työkaluun viedään joku tuttu raportti (Word, Excel tai PowerPoint), sekä sen “työpaperit” ja aletaan lisäämään raportin automaatiota CDM-ominaisuuksilla.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat varmistaa yhtiösi ESEF-vaatimusten toteutumisen ja samalla parantaa raportointiprosessisi laatua ja tehokkuutta. Annamme asiasta mielellään lisätietoja ja demoamme miten työkalu käytännössä toimii. Voit myös tutustua Atrian ja Caverionin asiakastarinoissa siihen, miten he vastasivat ESEF-vaatimukseen ja hyödyntävät uutta järjestelmää raportoinnin automatisoinnissa.