Miten IBP eroaa S&OP:sta?

7.12.2021

Ensisilmäyksellä IBP (Integrated Business Planning) ja S&OP (Sales & Operations Planning) voivat vaikuttaa tarkoittavan samaa asiaa, vaikka näin ei todellisuudessa ole. IBP eroaa S&OP:sta tarkastelemalla yrityksen liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja suuntaamalla katseen tulvaisuuteen. Kokonaisvaltainen liiketoiminnan suunnittelu ja tulevaisuuden mallintaminen ovat tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Jotta liiketoiminnan suunnittelu vastaa tämän päivän haasteisiin, on IBP:n ja S&OP:n ero syytä tietää.

S&OP (Sales and Operational Planning) on materiaalivirtojen ja menekin hallintaa ja seurantaa. Sen tarkoituksena on huolehtia siitä, että tuotanto ja kysyntä kohtaavat mahdollisimman saumattomasti. Myynti ja tuotanto luovat yhdessä tuotantosuunnitelman, jonka tarkoituksena on vastata yrityksen strategiaan. S&OP:n tavoitteena on vastata kysyntään mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

S&OP on vain yksi osa koko yrityksen toimintaa, eikä se pysty siksi vastaamaan siihen, miten yrityksellä kokonaisuudessaan menee. Se ummistaa silmänsä yrityksen kustannusrakenteelle, kun tavoitteena on varmistaa vain mitä asiakkaat tarvitsevat, sen he myös saavat. Kun S&OP vastaa toimitusketjun sujuvuuteen ja tavaran siirtymisen yritykseltä asiakkaille, IBP ottaa kantaa siihen kannattaako meidän tehdä sitä mitä asiakkaat pyytävät.

Kokonaisvaltaisen liiketoiminnan suunnittelun (IBP) ydinajatuksena on mallintaa yrityksen kaikkien keskeisten osa-alueiden tekeminen tulevaisuuteen päin ja samaan aikaan integroida nämä osa-alueiden suunnitelmat toisiinsa ja optimoida kokonaisuutta. Se onkin oikeastaan S&OP:n jatkoa ja laajennusta, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti katsomaan niin yrityksen sisäisiä asioita kuin sen ulkopuolisia toimintaan vaikuttavia asioita.

S&OP vs IBP tabel
S&OP:n ja IBP:n erot

Siirtyminen S&OP:sta IBP:hen

Suurin haaste siirryttäessä S&OP suunnittelumallista IBP suunnittelumalliin on saada yrityksen eri yksiköt puhumaan samaa kieltä. Osa-alueet ovat ikään kuin Rubikin kuutio, jonka eri laidoilta eri yksiköt näkevät heitä koskevan ja kiinnostavan osan datasta heidän ”kielellään”. Siirtyminen kannattaakin tehdä pienissä portaissa, jotta jokaisella portaalla voidaan saavuttaa arvoa.

Teknologiaa tarvitaan koko yrityksen kaikkien toimintojen kattavan datan keruuseen, hallintaan ja skenaarioiden laatimiseen. Teknologia mahdollistaa myös ajassa taaksepäin menemisen, jolloin voidaan tutkia mitä valintoja tehtiin ja miksi. Kattavan suunnittelualustan rinnalle voidaan tuoda koneoppimista käsittelemään laajoja datamassoja ja antamaan laadukkaampia ehdotuksia suunnittelun tueksi.

Siirtyminen IBP:hen ei käy käden käänteessä, mutta siirtymän seurauksena näkyvyys liiketoimintaan paranee merkittäväksi ja isoja päätöksiä pystytään tekemään nopeammin. IBP eroaa S&OP:sta ratkaisevasti ja blogissamme ”Kokonaisvaltainen liiketoiminnan suunnittelu tuo kilpailuetua” syvennymme tarkemmin siihen mitä etuja IBP:llä on mahdollista saavuttaa.

Eve Lallukka
Marketing Manager