Johdon laskentatoimen suhde ulkoiseen laskentaan

Yrityksen laskentatoimi tuottaa lukuja eri tarkoituksiin. Klassinen kahtiajako laskentatoimen tehtävistä tehdään ulkoisen ja sisäisen eli johdon laskentatoimen välille. Ulkoinen laskenta (Financial Accounting) tähtää lakisääteisen tilinpäätöksen tuottamiseen, kun johdon laskenta (Management Accounting) palvelee nimensä mukaisesti yrityksen johtamista. Asiakkaiden tarpeet ulkoisen ja johdon laskennan suhteen ovat hyvin erilaiset, ja niiden tekniset toteuttamistavat poikkeavat usein toisistaan. Heikosti johdettuna […]

Budjetointi- ja ennustejärjestelmän ostajan opas

Näin kevään korvalla alkaa olla se aika vuodesta, jolloin yritykset alkavat miettimään vieläkö ensi syksynä jatketaan budjetointia samoilla mega-Exceleillä kuin aina aiemmin vai olisiko jo aika tehdä tälle kaavavirheiden ja epävireessä olevien tiedostojen suolle jotain?   Me Intitossa kasasimme yhteen vuosien varrella hyväksi havaitut vinkit budjetointi- ja ennustejärjestelmän ostajille ja jaamme ne nyt kaikelle kansalle. […]

Integroitu liiketoiminnan suunnittelu – läpinäkyvyyden ja kommunikaation mahdollistaja

Integroitu tai kytketty liiketoiminnan suunnittelu on ollut koko ajan keskeinen konsepti Intiton ideologiassa. Olemme asiakkaillemme mielellään kertoneet tästä filosofiasta ja olemme sitä menestyksekkäästi myös asiakkaillemme implementoineet. Julkaisemme talven ja kevään 2016 aikana blogikirjoitusten sarjan, jossa avaamme tätä konseptia tarkemmin. Tässä sarjan ensimmäisessä blogikirjoituksessa käymme läpi integroidun liiketoiminnan suunnittelun konseptia, hyötyjä sekä siihen liittyviä haasteita. Integroidun […]