Teemu tietää mistä onnistunut yhteistyö syntyy

15.11.2021

Marraskuun alussa avasimme satelliittikonttorin Joensuuhun ja sen ensimmäisenä työntekijänä aloitti Teemu Hallikainen. Teemu on ollut suunnittelualustahankkeissa viimeisen kuuden vuoden aikana niin asiakkaana, kuin toimittajana. Kokemus molemmilta puolilta pöytää on vahvistanut Teemun näkemystä siitä, millainen on hyvä konsultti, luotettava toimittaja ja mistä aineksista onnistunut yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä muodostuu.

Teemu Hallikainen
Teemu Hallikainen tietää mistä onnistunut yhteistyö syntyy

Molemmin puolinen ymmärrys on tärkeää

Teemun ura suunnitteluhankkeiden parissa alkoi vuonna 2015 OlapConilla, joka oli suorituskyvyn johtamiseen erikoistunut konsulttiyritys. Vuonna 2016 OlapConin osti Valamis, jonka palveluksessa Teemu eteni johtavaksi konsultiksi Planning Analytics (TM1) hankkeissa.

Vuodet toimittajan puolella opettivat, että tärkeintä on sujuva yhteistyö ja ymmärrys asiakkaan ja toimittajan välillä. Hienointa oli olla mukana sellaisissa asiakkuuksissa, joissa ymmärrys yhteistyön edetessä lisääntyy ja päästään sellaiselle tasolle, jossa toimittajan konsultit tunnistavat asiakkaan haasteita ja tarpeita ennakoivasti. Näin yhteistyöstä tulee saumatonta ja jouhevaa yhdessä kehittämistä ja etenemistä, joka aidosti tukee asiakkaan liiketoiminnan tarpeita.

Asiakas arvostaa selkeyttä

Siirtyminen asiakkaan puolelle tapahtui alkuvuodesta 2019. Konsultin titteli vaihtui projektipäälliköksi ja työnantaja Broman Groupiksi. Broman Groupilla käynnistyi valtava taloushallinnon järjestelmähanke, jonka myötä oikeastaan kaikki taloushallinnon järjestelmät uusittiin. Teemu toimi projektipäällikkönä tässä massiivisessa järjestelmäuudistushankkeessa ja hankkeen edetessä myös konsernitason Controllerina.

Asiakkaana Teemu oppi arvostamaan selkeyttä toimittajan puolelta. Toimittaja työskentelee ratkaisujensa parissa joka päivä ja ne ovat toimittajan ydinosaamista. Asiakkaalla saattaa kuitenkin olla samanaikaisesti monia kehityshankkeita päällekkäin. Silloin selkeys ja asiakkaan lähtötietotason ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Kun toimittaja pystyy puhumaan asiakkaan kieltä ja kuuntelee tarkasti asiakkaan tarpeita, syntyy luottamusta asiakkaan ja toimittajan välille.

Aktiivinen yhteistyö mahdollistaa onnistuneen projektin

Projektipäällikkönä Teemu oppi, että selkeä viestintä kaikkien mukana olevien ihmisten kanssa on edellytys projektin läpiviennille. On tärkeää, että jokainen tietää mitä keneltäkin odotetaan ja miten se liittyy osaksi isompaa kokonaisuutta. Suurissa hankkeissa projektipäälliköltä vaaditaan myös sitkeyttä ja uskoa onnistumisesta, vaikka maali häämöttää kaukana tulevaisuudessa.

Onnistuneen projektin tunnuspiirteenä on aktiivinen yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä. Ennen kuin laitetaan hihat heilumaan, on tehtävä huolellinen suunnittelu ja määrittelytyö, joista muodostuu raamit projektille. Näiden raamien sisällä projektia pystytään edistämään ketterästi ja tiiviissä yhteistyössä.

Luottamus on kulmakivi

Nyt palattuaan toimittajan puolelle pöytää Teemu aikoo pitää mielessä opit siitä, mikä asiakkaan näkökulmasta tekee jostakin toimittajasta hyvän ja toisesta vähemmän miellyttävän. Kokemus asiakkaan puolelta vahvisti entisestään Teemun käsitystä hyvästä konsultista. ”Konsulttina haluan olla helposti lähestyttävä, palvelualtis ja joustava. Palvelen asiakasta yksilöllisesti ja heidän tarpeidensa mukaan. Joku voi haluta keskustella ja suunnitella puhelimitse vapaamuotoisesti, kun toinen haluaa selkeästi rajattuja palavereja. Yksilöllinen palvelu ja kuuntelu lisäävät luottamusta ja se on minusta kaiken yhteistyön tärkein kulmakivi.”

Eve Lallukka
Marketing Manager