Varmennettu kestävyysraportti osaksi toimintakertomusta

23.2.2022

Vaatimus vastuullisuusraportoinnista laajenee sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksesta. Tämä tarkoittaa myös varmennuksen merkityksen korostumista. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset ovatkin ahkeria vastuullisuusraportoijia. Vastuullisuusraportteja ei kuitenkaan varmenneta yhtä innokkaasti, alle puolet vastuullisuusraporttinsa julkaisevista yrityksistä varmennuttaa raporttinsa.

Kestävyysraportoinnin varmennuksesta tulossa pakollista

Huhtikuussa 2021 Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksen uudesta yritysten kestävyysraportointidirektiivistä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), joka sisältää vaateen raportoidun tiedon varmennuksesta.

Ehdotuksen mukaan vastuullisuusraportti tulisi jatkossa sisältyä toimintakertomukseen ja näin vastuullisuusraportointi rinnastettaisiin siis yhä enemmän tilinpäätöstietoon. Tilintarkastuskertomukseen sisällytettäisiin kestävyysraportoinnin varmentamisen laajuutta koskeva kuvaus ja yksilöitäisiin varmennusstandardit, joiden mukaan raportointi on varmennettu. Lisäksi kertomukseen sisällytettäisiin lausunto kestävyysraportoinnista. Varmennusraportti siis integroitaisiin myös osaksi tilintarkastuskertomusta.

Varmennusraporttien vaiheittainen eteneminen

Varmennusvaade tulisi voimaan vaiheittaisella etenemisellä, aloittaen niin sanotusta rajoitetusta varmuudesta (alhaisempi varmuustaso) ja päätyen myöhemmin kohtuulliseen varmuuteen (korkeampi taso).

Ehdotuksen mukaan rajoitettu varmuus esitetään tilintarkastuskertomuksella yleensä kielteisenä ilmauksena, jossa todetaan, ettei tarkastaja ole havainnut seikkoja, joista voisi päätellä esitettyjen tietojen olevan oleellisesti väärin. Kohtuullinen varmuus taas esitetään tilintarkastuskertomuksella myönteisenä ilmauksena, jolloin myös tarkastus on laajempi ja vaatii kattavampia tarkastustoimia. Lopulta kestävyystietojen varmennus saavuttaisi siis saman tason kuin taloudellisten tietojen varmennus.

Pk-yrityksille helpotuksia

Varmennusvaateen vaiheittaisuus koskisi myös yritysten kokoluokkaa. Ensi vaiheessa varmennus koskisi vain tietyn kokoluokan ylittäviä yrityksiä. Listattuihin pk-yrityksiin vaatimuksia sovellettaisiin vasta ns. siirtymäajan, eli kolmen vuoden kuluttua muiden jälkeen. Pk-yrityksiä koskevat standardit tulevat ottamaan huomioon näiden yritysten valmiudet ja resurssit. Listaamattomille pk-yrityksille näiden standardien käyttö on vapaaehtoista.

Kuka varmentajaksi?

Direktiiviehdotus sallisi myös muiden kuin lakisääteisten tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisöiden kestävyysraportoinnin varmentamisen. Tällä pyritään siihen, että yrityksillä olisi laajemmat mahdollisuudet valita kuka kestävyystiedot varmentaa. Mikäli kuitenkin sama taho tarkastaa sekä tilinpäätöksen että kestävyysraportoinnin, on syytä kiinnittää huomiota tilintarkastusalan osaamisen kehittämiseen jatkossa kattamaan myös kestävyysraportoinnin varmennus.

Miten Intito voi auttaa?

Jokaisen yrityksen valmiustaso ESG-asioihin on erilainen ja siksi haasteetkin ovat erilaiset. Ratkaisumme auttavat organisaatiotasi vastaamaan kolmeen isoimpaan asiakasyritystemme kohtaamaan ESG-haasteeseen. Voit valita yrityksellesi sopivat ratkaisut tai uudistaa koko ESG-arkkitehtuurin.

Kolme suurta ESG-haastetta:

“Haluan automatisoida talous- ja kestävyysraporttini.”

“Haluan suunnitella, ennustaa ja luoda skenaarioita kestävyysinventoinneista ja -kuluista.”

“Haluan hallita ja harmonisoida kestävyysdataa auditoitavassa muodossa.”

ESG ratkaisumme käyttävät viimeisintä teknologiaa datan keräämiseen, datan harmonisointiin, suunnitteluun, visualisointiin, konekielisesti-luettavaan raportointiin ja raportoinnin automaatioon. Yhdistämällä kaikki kolme ratkaisua saadaan aikaan koko yrityksen laajuinen integroitu ja harmonisoitu kestävyysdata. Talous- ja liikkeenjohdon kumppanina voimme tarjota ratkaisuja, jotka auttavat sinua tekemään parempia päätöksiä automatisoimalla prosesseja.

Saija Narinen
Senior Consultant