Vastuullisuusraportista konekielinen

8.6.2021

Mikä ESG?

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä raportoitaessa käytetään usein termiä ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. ESG-raportoinnissa yritys kertoo millaisia sosiaalisia, ympäristö sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta aiheutuu. Yleisimmin vastuullisuuden ja kestävyyden viitekehyksenä käytetään GRI-standardeja (Global Reporting Initiative).

Mikä muuttuu?

Tällä hetkellä ESG-raportointi velvollisuus koskee kirjapitolain perusteella yleisen edun kannalta merkittäviä suuria yhtiöitä, joiden työntekijämäärä on yli 500 henkilöä. Selvityksen on sisällettävä ainakin tiedot siitä, miten yhtiö huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Selvityksen antamisessa yhtiö saa halutessaan noudattaa kansallisia, Euroopan unionin taikka kansainvälisiä toimintakehyksiä.

GRI-standardit ovat maailmalla laajimmin käytetty vastuullisuusraportoinnin malli. GRI-standardien mukaan raportoivat yritykset saavat itse päättää mitä osa-alueita raportissaan painottavat. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä huhtikuussa 2021 Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksen uudesta kestävän kehityksen raportoinnin direktiivistä Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Ehdotus sisältää mm. seuraavat vaateet:

  • Laajentaa raportointivelvoitteen suurille ja listatuille yhtiöille (pl. listatut mikroyritykset).
  • Raportoidun tiedon varmennuksen
  • Esittelee yksityiskohtaisemmat raportointivaateet ja vaateet raportoida pakollisten EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien mukaisesti
  • Vaatii, että raportoitu tieto julkaistaan konekielisenä sisältäen XBRL tagit (tiedostomuotona iXBRL)

Ketä ehdotus koskettaa?

Uusi direktiivi koskee kaikkia suuria sekä listattuja yhtiöitä (pl. listatut mikroyritykset).

Milloin?

Ilman viivästyksiä, uusia ehdotettuja raportointivelvoitteita sovelletaan tilikaudesta 2023 lähtien.

Miten Intito voi auttaa?

Intito edustaa Suomessa Certent CDM -järjestelmää, jonka ydintoiminto on automatisoida vakiomuotoisia raportteja, kuten osavuosikatsauksia, vuosikertomuksia ja vastuullisuusraportteja. Konekielisen vastuullisuusraportin julkaisuun upotetetaan koneluettavat XBRL-merkinnät, mistä ei selvitä ilman järjestelmää. Certent CDM:n avulla konekielisen raportin lisäksi saadaan visuaalisesti hieno ja luettava raportti, jossa on myös automaatiomahdollisuuksia. Intiton asiantuntijoilla on kymmenien vuosien kokemus talouden ydinfunktioista ja keskitymme tällä hetkellä tiiviisti viranomaisraportoinnin automatisointiin.

Lisätietoja CDM -järjestelemästä

Mikäli kaipaat lisätietoja Certent Disclosure Management -järjestelmästä, voit käydä lukemassa aiheesta kirjoittamastamme blogikirjoituksesta.

Kysy asiantuntijalta?

Ota meihin yhteyttä, jos haluat varmistaa yhtiösi CSRD-vaatimusten toteutumisen ja samalla parantaa raportointiprosessisi laatua ja tehokkuutta. Annamme asiasta mielellämme lisätietoja ja demoamme, miten työkalu käytännössä toimii. Voit myös tutustua Atrian ja Caverionin asiakastarinoissa siihen, miten he vastasivat ESEF-vaatimukseen ja hyödyntävät uutta järjestelmää raportoinnin automatisoinnissa.

Saija Narinen
Consultant